Vikingen - Ken Jeremiassen

Lofoten.store

Kunstner: Ken Jeremiassen
Teknikk: Digitalt maleri
Opplag: 100
Signert: Ja
Papirtype: Albrech Dürer 210 g

FineArtPrint
Utskrift med arkivbestandig blekk på ekslusivt FineArt papir, med bomullbase av typen "kunstpapir". Det mest ekslusive papiret som finnes for bildeproduksjon. For beste UV- og håndteringsbeskyttelse anbefales det at FineArtPrints monteres bak beskyttende glass.

NB: Kunstneren forbeholder seg retten til å reprodusere dette verket for bruk som f. eks postkort, kalendere, bøker og til andre salgsfremmende formål. Disse reproduksjonene anses ikke som originaler, men kan øke verdien av originalen. Refusjoner tilbys bare hvis utskriften er skadet ved ankomst og rapportert senest 14 dager etter levering. Selv om alt er gjort for å sikre at mål er riktige, er dette ikke garantert, da hvert print er individuelt laget og i noen tilfeller håndskåret.

Marg: Oppgitt størrelse inkluderer hvit marg rundt bildet.
Farger: Farger på skjerm vil kunne avvike noe fra fargene på kunstverket.
Transport: Kunstverket rulles og sendes i et slitesterkt papprør.

Prisen på bildet er inkl. mva og 5% kunstavgift.

ENGLISH:

Artist: Ken Jeremiassen
Technique: Digital painting
Circulation: 100 of each size
Signed: Yes
Paper: Albrech Dürer 210 g

FineArtPrint
Printed with archive-resistant ink on exclusive FineArt paper, with a cotton base. The most exclusive paper available for image production. For best UV and handling protection, it is recommended that FineArtPrints is mounted behind protective glass.

NB: The artist reserves the right to reproduce this work for use as promotional purposes. These reproductions are not considered originals, but may increase the value of the original. Refunds are only offered if the print is damaged on arrival and reported within 14 days of delivery. Although every effort is made to ensure that measurements are correct, this is not guaranteed as each print is individually made and in some cases hand cut.

Margin: Specified size includes white margin around the image.
Colors: Colors on the screen may differ somewhat from the colors of the artwork.
Transportation: The artwork is rolled and shipped in a durable cardboard tube.

The price of this picture includes VAT and 5% art tax.


Collections: Kunst

Category: Båt, Fiske, Ken Jeremiassen, Kunst, Maleri, Natur, Uvær, Viking

Type: Kunst


Related Items