Om oss

Om Lofoten.store

Lofoten.store er en nettbutikk som eies 100% av Lofoten.com AS. Firmaet er også eier og driver av reiselivsportalen Lofoten.com som er en av de mest besøkte nettstedene i Lofoten. Lofoten.com AS er igjen et 100% eid datterselskap av Aurora Borealis Multimedia AS, og begge firmaene har base i nye, moderne og flotte lokaler i Lofotbyen Svolvær.

Lofoten.store er en nettbutikk som har fokus på produkter av god kvalitet og som har forankring i Lofoten. Produktspekteret er i hovedsak kunst, foto, plakater, filmer og bøker. Lofoten.store skal være en pålitelig og trygg leverandør med god oppfølging og service.

About Lofoten.store

Lofoten.store is an online store owned 100% by Lofoten.com AS. The company also owns and operates the Lofoten.com tourism web-portal, which is one of the most visited sites in Lofoten. Lofoten.com AS is again a 100% owned subsidiary of Aurora Borealis Multimedia AS, and both companies are based in a new and modern office in Svolvær.

Lofoten.store is an online store that focuses on quality products and which has anchoring in Lofoten. The product range is mainly art, photo, posters, movies and books. Lofoten.store shall be a reliable and safe supplier with good follow-up and service.

Kontaktinfo:

Lofoten.com AS
Postboks 103, 8301 Svolvær
Tel: 760 760 11 - post@lofoten.com
Foretaksnummer: 989 867 555 MVA

Lofoten.com AS er samlokalisert med Aurora Borealis Multimedia AS