Lengselens År - Frank A. Jenssen

Lofoten.store

Lengselens år har blitt beskrevet som et episk storverk som kommer til å ruve i norsk diktning.

Om Lengselens år
”I begynnelsen hører de den dype dure fra et fremmed sted, tror jeg. Et omen om at det skal komme ei enda nyere tid; at naust skal rives, robåter brennes, at det under Sirius over Vaisafjellene skal bygges flere og finere hus. At Seljenes skal gjøres om i all evighet; hver en furukolle skal knuses, skogsvann tappes ned til tørre grushauger og hvor orren buldrer skal det brytes vei og lages dype sjakter for å mette jernkjeften. Derfor denne lyd fra et sted ute i fjorden”.

Slik åpner romanen ”Lengselens år” som henter handlingen fra Seljenes, ei værslitt bygd i en avsies fjord nordpå hvor det er funnet store mengder kalk i fjellet. Nå skal det bygges sementfabrikk på stedet. I en fortettet stil med en poetisk undertone ruller Frank A. Jenssen ut et bredt lerret med et rikt persongalleri. Det norske mot det samiske, det moderne mot det ”underjordiske”. Fremveksten av et industristed nordpå har vel aldri vært skildret med slik innlevelse og kraft –

”En dur som de skal vite kommer fra syv tusen hester, et sus herfra til Garvaluokta, en alo så stor at ingen enser den såre undertonen som varsler at den dag kan komme da fjellet er tømt”.

Language: Norwegian
Author: Frank A. Jenssen
Produced: 2004, Forlaget Nord
Pages: 413


Collections: Bøker

Category: Book, Roman

Type: book


Related Items