HAVSVELGET I NORD : Moskstraumen gjennom årtusener

Lofoten.store

En malstrøm til besvær

Her er et stort havsvelg. Gjennom dette trekker jorden vannet til seg når den trenger næring. Til bestemte tider, når jordens innvoller er fylt, støtes vannet ut igjen. Av dette oppstår en malstrøm.

Dette er et sitat av Sivert Grubbe. Han førte dagbok på Kong Christian 4.s reise langs norskekysten til Russland. 2. mai 1599 mener reisefølget at de passerer Lofoten, og frykter derfor å bli slukt inn i en havstrøm. Det var vanlig at sjømenn på denne tiden navigerte båtene sine langt utenfor Lofoten for å unngå denne strømmen. Jonas Carisius skrev også dagbok på den samme reisen, og 6. mai 1599 skriver han: "Dessuten turte vi ikke å gå den rette kurs av frykt for å gå inn i svelget, en malstrøm med en omkrets på en mil."

Tema for denne boken er et av Nord-Norges mest kjente naturfenomener gjennom tidene, Moskstraumen. Fenomenet er en sterk tidevannsstrøm mellom øya Mosken og Moskenesøy og er i dag regnet som en av verdens sterkeste havstrømmer utenskjærs. Moskstraumen ligger lengre ut og er mer synlig for båter som går langs norskekysten, enn den mer kjente Saltstrømmen, som er en sterkere strøm. Langdistansehandel har vært utbredt langs denne leia siden slutten av 1500-tallet. Tørrfisk og tran ble fraktet fra Nord-Norge til Bergen, og europeerne fikk øynene opp for handel med Finnmark og Russland, der spesielt skinn- og pelsvarer sto sentralt. Dermed fikk strømmen betydning for ikke bare lokal og nasjonal jektefart, men også for internasjonale sjøfarere.

Få nordnorske fenomener har blitt så mye omtalt i europeisk litteratur som Moskstraumen. Den har blitt beskrevet i både sagn, dikt, reiseskildringer, topografi og fortellinger så vel som i billedkunst. Særlig historiske kart har gitt et avskrekkende bilde av strømmen. Forfattere fra det vestlige Europa har omtalt den i sine verker helt siden 1500-tallet, ja kanskje helt tilbake til 300-tallet før Kristus. Opphavet er ukjent, og litteratur fra tidlig middelalder skildrer et havsvelg i nord, men er diffus hva geografien angår. Ingen vet helt hvor svelget ligger.

Denne boka er en samling av de mange ulike beskrivelsene Moskstraumen har fått i litteraturen gjennom tidene.

Språk: Norsk
Forfatter: Sigri Skjegstad Lockert
Forlag: Orkana Forlag, 


Collections: Bøker

Category: Book, Lofoten, Moskenesstraumen

Type: book


Related Items