ALT FOR NORGE – Historien om et utvær

Lofoten.store

Mostad på Værøy – et av de mest særpregede utvær vi har hatt langs norskekysten. En gang klorte 120 mennesker seg fast på den trange sletta mellom storhav og stupbratt fjell. I dag ligger stedet øde. Pål Espolin Johnson, forfatteren bak flere nord-norske boksuksesser – grep fatt i Mostads dramatiske historie mens det ennå var folk til å fortelle. «Alt for Norge» er sagaen om Mostad-folkets daglige kamp for livbergingen. Vi møter dem i hverdagsslit og helgefred, når ulykken rammer og samlet til fest med blandakoret. Karine, Anna, Ene, Martines, Bernt Leonard – mennesker med livsmot og kraft.

Hovedvitnet er Magda. En maidag i 1909 steg hun i land med gitar og trekoffert og skulle gifte seg. Da hun døde 100 år gammel, hadde hun fått Kongens sølv for sin innsats for de hardt prøvede mostingene.

«Spennende som en roman» skrev Aftenpostens anmelder da boken utkom i 1975.
«Alt for Norge … fortjener å bli obligatorisk norsk-pensum», skrev Dagbladet.

Orkana forlag ga ut boka igjen i 2002. Med denne nyutsendelsen blir boken igjen tilgjengelig. Det vil glede mange.

Språk: Norsk
Forfatter: Pål Espolin Johnson
Produced: 2002, Orkana Forlag


Collections: Bøker

Category: Book, Lofoten, Mostad, Værøy

Type: book


Related Items